Trapp med Oppdal skifertrinn
Left
Right
Left
Right
Trapp med Oppdal skifertrinn
Trapp med Oppdal skifertrinn
Trapp med Oppdal skifertrinn
Trapp med Oppdal skifertrinn
Trapp med Oppdal skifertrinn
Trapp med Oppdal skifertrinn

Trapper

Hos Sigvartsen finner du mange muligheter for vakre trapper i utemiljø. Skifertrapper lagt i terreng med flis eller trinn, støpte trapper lagt med skiferflis i inntrinn og opptrinn, massive terrengtrinn i skifer eller granitt. Granitt brukes ofte som materiale i offentlige miljøer.

Right