Otta skifertak
Left
Right
Left
Right
Otta skifertak
Torvholder i Oppdal skifer
Skifer-pipe i Oppdal tørrmur
Skifer-pipe i Oppdal tørrmur
Alta takskifer får du hos Sigvartsen Steinindustri
Oltedal kirke med Alta takskifer

Tak/piper

Skifer har lang tradisjon som materiale i tak og piper. Takstein kan leveres i flere fargevarianter, med ulike bearbeidelser og dimensjoner. Firkantskifer, rektangulære takskifer og tungeskifer.

Otta skifertak
Right
Otta skifer

Otta skifertak.

Oppdal skifer

Torvholder i Oppdal skifer.

Oppdal tørrmur

Skifer-pipe i Oppdal tørrmur.

Oppdal tørrmur

Skifer-pipe i Oppdal tørrmur.

Alta takskifer

Alta takskifer får du hos Sigvartsen Steinindustri.

Alta takskifer

Oltedal kirke med Alta takskifer.