Granitt kantstein 8/20
Left
Right
Left
Right
Granitt kantstein 8/20
Gatestein i granitt og heller i Oppdal-skifer
Kanstein i granitt og heller i Oppdal bruddskifer
Gatestein i granitt
Kantstein og gatestein i granitt
Gatestein i granitt og heller i Oppdal bruddskifer
Gatestein i granitt

Kantstein

Kantstein gir vakre avgrensninger mot bed/grønt og steinsatte/asfalterte områder. Sigvartsen lagerfører kantstein og gatestein i granitt. Her finner du et stort utvalg i dimensjoner og bearbeidelser.

Granitt kantstein 8/20
Right
Granitt kantstein

Granitt kantstein 8/20.

Granitt gatestein / Oppdalskifer-heller

Gatestein i granitt og heller i Oppdal-skifer.

Granitt kantstein / Oppdal bruddskifer-heller

Kantstein i granitt og heller i Oppdal bruddskifer.

Granitt gatestein

Gatestein i granitt.

Granitt kantstein / gatestein

Kantstein og gatestein i granitt.

Granitt gatestein / Oppdal bruddskifer-heller

Gatestein i granitt og heller i Oppdal bruddskifer.

Granitt gatestein

Gatestein i granitt.