Left
Right
Close X
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 001
Gravstein i Lys Larvikitt, polert front, og råsatte kanter med innfelt lykt fra Biondan. Størrelse: 60x80 cm.
Gravstein i mørk grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 002
Gravstein i mørk grå granitt, helpolert med Strassacker lykt/vase. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 01
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 50x70 cm.
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
M 02
Gravstein Hallandia. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 03
Gravstein i rød granitt. Polert. Størrelse: 60x80 cm.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 04
Gravstein i Lys Larvikitt. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i Mørk larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 05
Gravstein i Mørk Larvikitt. Polert. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein i mørk grå fra Sigvartsen Steinindustri
M 06
Gravstein i mørk grå. Polert. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
M 07
Gravstein Hallandia. Flammet. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 08
Gravstein i Grå granitt. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 09
Gravstein i Grå granitt. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 10
Gravstein Wiscont White. Natur. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 11
Gravstein i Lys Larvikitt. Polert. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 12
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 50x90 cm.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 13
Gravstein i Lys Larvikitt. Polert. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 14
Gravstein i Sort granitt. Polert. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein i lys grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 15
Gravstein i Lys grå granitt. Polert. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein i Mørk larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 16
Gravstein i Mørk Larvikitt. Polert. Størrelse: 40x90 cm.
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
M 17
Gravstein Hallandia. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 18
Gravstein Wiscont White. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 19
Gravstein i Lys Larvikitt. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 20
Gravstein i sort granitt. Helpolert. Størrelse: 50x70 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 21
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 40x70 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 22
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 40x70 cm.
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 23
Gravstein Wiscont White. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 24
Gravstein Paradiso. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i lys grå og rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 25
En rimelig gravstein i lys grå eller rød granitt. Polert. Størrelse: 40x60 cm.
Gravstein i mørk grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 26
Gravstein i mørk grå granitt. Polert. Størrelse: 40x60 cm. Et av våre billigste alternativer.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 27
Gravstein i Lys Larvikitt. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 28
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 29
Gravstein i grå granitt. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 30
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 50x70 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 31
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 50x70 cm.
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 32
Gravstein Wiscont White. Natur/Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i lys granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 33
Gravstein i lys granitt. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 34
Gravstein i Lys Larvikitt. Polert. Størrelse: 60x80 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 35
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 60x80 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 36
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 60x80 cm.
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 37
Gravstein i sort granitt. Flammet. Størrelse: 60x80 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 38
Gravstein Paradiso. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 39
Gravstein i rød granitt. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
M 40
Gravstein Hallandia. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 41
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 42
Gravstein i sort granitt. Polert. Størrelse: 40x60 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 43
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 40x60 cm.
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 44
Gravstein i sort granitt. Polert. Størrelse: 40x60 cm.
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 45
Gravstein i rød granitt. Polert. Størrelse: 40x60 cm.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 46
Gravstein i Lys Larvikitt. Polert.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 47
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 70x100 cm.
Gravstein Gneis royal fra Sigvartsen Steinindustri
M 48
Gravstein Gneis Royal. Polert. Størrelse: 60x80 cm.
Gravstein Orion Blue fra Sigvartsen Steinindustri
M 49
Gravstein Orion Blue. Polert.
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 50
Gravstein Wiscont White. Flammet/natur.
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 51
Gravstein Wiscont White. Polert.
Gravstein Orion Blue fra Sigvartsen Steinindustri
M 52
Gravstein Orion Blue. Polert.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 53
Gravstein Paradiso. Polert.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 54
Gravstein i Lys Larvikitt. Polert. Størrelse: 70x70 cm.
Gravstein Orion Blue fra Sigvartsen Steinindustri
M 55
Gravstein Orion Blue. Polert.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 56
Gravstein i Lys Larvikitt. Flammet.
Gravstein Orion Blue fra Sigvartsen Steinindustri
M 57
Gravstein Orion Blue. Polert.
Gravstein av sandstein fra Sigvartsen Steinindustri
M 58
Gravstein av sandstein.
Gravstein Masi Gneis fra Sigvartsen Steinindustri
M 59
Gravstein Masi Gneis. Flammet.
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 60
Gravstein i sort granitt. Polert. Størrelse: 75x60 cm.
Gravstein i Støren granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 49
Gravstein i Støren granitt. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 50
Gravstein i rød granitt. Polert med kornaks motiv. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 51
Gravstein Paradiso. Polert med kornaks motiv. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 52
Gravstein Paradiso. Polert front med bronserose. Størrelse: 50x56 cm.
Gravstein Muticolor fra Sigvartsen Steinindustri
G 53
Gravstein Muticolor. Polert med rosemotiv. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 54
Gravstein Paradiso. Polert med fuglemotiv. Størrelse: 60x80 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 55
Gravstein Paradiso. Polert grovsatt kant. Størrelse: 60x80 cm.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 56
Gravstein i Lys Larvikitt. Polert med rose motiv. Størrelse: 50x70 cm.
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 57
Gravstein i sort granitt. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
G 58
Gravstein Hallandia. Polert. Størrelse: 40x80 cm.
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 59
Gravstein i grå granitt. Grovhugget. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 61
Gravstein Paradiso. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 62
Gravstein i Lys Larvikitt. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i Mørk Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 63
Gravstein i Mørk Larvikitt. Polert. Størrelse: 50x60 cm.
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
G 64
Gravstein Wiscont White. Størrelse: 40x120 cm.
Gravstein Pardadiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 65
Gravstein Pardadiso. Størrelse: 40x100 cm.
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 66
Gravstein i rød granitt. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 67
Gravstein i grå granitt. Polert. Størrelse: 50x65 cm.
Gravstein i lys grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 68
Gravstein i lys grå granitt. Polert. Størrelse: 50x70 cm.
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 69
Gravstein i grå granitt. Flammet. Størrelse: 50x65 cm.
Sigvartsen Steinindustri har Oslo-distriktets største utvalg av gravsteiner og tilbehør.

ET UTVALG AV VÅRE VAKRE GRAVSTEINER

Sigvartsen Steinindustri har Oslo-distriktets største utvalg av gravsteiner og tilbehør. Vi har hugget, levert og montert gravsteiner helt siden 1913, og tilbyr garantert fagmessig utført arbeid og solid fundamentering. Se også vårt utvalg av vakre alternativer og detaljer. Du ser de fleste steintypene utstilt på våre tre store innendørsutstillinger. Ta kontakt med oss for priser og muligheter.

 

Klikk på hver modell for større bilde.

M 001
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 002
Gravstein i mørk grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 01
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 02
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
M 03
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 04
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 05
Gravstein i Mørk larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 06
Gravstein i mørk grå fra Sigvartsen Steinindustri
M 07
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
M 08
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 09
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 10
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 11
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 12
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 13
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 14
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 15
Gravstein i lys grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 16
Gravstein i Mørk larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 17
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
M 18
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 19
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 20
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 21
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 22
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 23
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 24
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 25
Gravstein i lys grå og rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 26
Gravstein i mørk grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 27
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 28
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 29
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 30
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 31
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 32
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 33
Gravstein i lys granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 34
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 35
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 36
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 37
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 38
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 39
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 40
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
M 41
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 42
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 43
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 44
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 45
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 46
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 47
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 48
Gravstein Gneis royal fra Sigvartsen Steinindustri
M 49
Gravstein Orion Blue fra Sigvartsen Steinindustri
M 50
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 51
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
M 52
Gravstein Orion Blue fra Sigvartsen Steinindustri
M 53
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
M 54
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 55
Gravstein Orion Blue fra Sigvartsen Steinindustri
M 56
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
M 57
Gravstein Orion Blue fra Sigvartsen Steinindustri
M 58
Gravstein av sandstein fra Sigvartsen Steinindustri
M 59
Gravstein Masi Gneis fra Sigvartsen Steinindustri
M 60
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 49
Gravstein i Støren granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 50
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 51
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 52
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 53
Gravstein Muticolor fra Sigvartsen Steinindustri
G 54
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 55
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 56
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 57
Gravstein i sort granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 58
Gravstein Hallandia fra Sigvartsen Steinindustri
G 59
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 61
Gravstein Paradiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 62
Gravstein i Lys Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 63
Gravstein i Mørk Larvikitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 64
Gravstein Wiscont White fra Sigvartsen Steinindustri
G 65
Gravstein Pardadiso fra Sigvartsen Steinindustri
G 66
Gravstein i rød granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 67
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 68
Gravstein i lys grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
G 69
Gravstein i grå granitt fra Sigvartsen Steinindustri
Right