Oppdal Skiferflis
Left
Right
Left
Right
Oppdal Skiferflis
Oppdal bruddskifer
Oppdal bruddskifer stor størrelse
Oppdal bruddskifer mellomstor størrelse
Padang granitt
Granitt brostein
Oppdal bruddskifer lagt som tråkkheller
Mørk Oppdal skiferflis
Terrasse med Oppdal skiferflis
Moderne terrasse med Oppdal skiferflis
Terrasse med mørk Oppdal skiferflis
Terrasse med Oppdal bruddskifer
Uteområde med Oppdal bruddskifer
Bruddheller i mørk Oppdal skifer
Uteområde med Oppdal skiferflis
Platting med Oppdal skiferflis
Terrasse med Oppdal bruddskifer
Offerdal skiferflis
Oppdal bruddskifer stor størrelse
Oppdal bruddskifer stor, granitt kantstein
Padang granitt
Atlantic white granittflis
Granitt brostein
Oppdal bruddskifer
Mørk Oppdal bruddskifer
Oppdal tråkkheller 40 x 60 cm
Oppdal bruddskifer stor størrelse
Oppdal tråkkheller på stranda
Alta Bruddskifer
Alta skiferflis

Terrasser

Skifer og granitt har vært brukt i uterom og terrasser i Norge gjennom århundrer. Vårt tøffe klima setter krav om kvalitet og legging. Sigvartsen lagerfører et stort utvalg skifer og granittstein, og gir deg kvalifiserte råd. Skifer som bruddheller og flis. Vakre, varme gråtoner. Ulike overflater.

Oppdal Skiferflis
Right