Left
Right
Left
Right
Oppdal Bruddheller fra Minera skifer
Oppdal Skiferflis
Oppdal bruddskifer
Oppdal bruddskifer stor størrelse
Oppdal bruddskifer mellomstor størrelse
Padang granitt
Granitt brostein
Oppdal bruddskifer lagt som tråkkheller
Mørk Oppdal skiferflis
Terrasse med Oppdal skiferflis
Moderne terrasse med Oppdal skiferflis
Uteområde med Oppdal bruddskifer
Bruddheller i mørk Oppdalskifer
Uteområde med Oppdal skiferflis
Terrasse med Oppdal bruddskifer
Offerdal skiferflis
Oppdal bruddskifer stor størrelse
Oppdal bruddskifer stor, granitt kantstein
Granitt brostein
Oppdal bruddskifer
Mørk Oppdal bruddskifer
Oppdal tråkkheller 40 x 60 cm
Oppdal bruddskifer stor størrelse
Oppdal tråkkheller på stranda
Alta Bruddskifer
Alta skiferflis

Terrasser

Skifer og granitt har vært brukt i uterom og terrasser i Norge gjennom århundrer. Vårt tøffe klima setter krav om kvalitet og legging. Sigvartsen lagerfører et stort utvalg skifer og granittstein, og gir deg kvalifiserte råd. Skifer som bruddheller og flis. Vakre, varme gråtoner. Ulike overflater.

Right
Oppdal tråkkheller og bruddskifer
Oppdal bruddskifer

Oppdal Bruddheller fra Minera skifer.

Oppdal tråkkheller
Mørk Oppdal skiferflis

Mørk Oppdal skiferflis

Oppdal skiferflis

Oppdal skiferflis.

Oppdal bruddskifer

Uteplass meg Oppdal bruddskifer i stor størrelse fra Minera skifer. Oppdal bruddskifer egener seg perfekt på uteplassen og terrassen

Oppdal bruddskifer, stor

Uteplass lagt med Oppdal bruddskifer i stor størrelse fra Minera Skifer. Oppdal bruddskifer er meget godt egnet på terrasser og uteplasser både på hytta og hjemme.

Oppdal bruddskifer, mellomstor

Oppdal bruddskifer i mellomstor størrelse.

Padang granitt

Padang granitt.

Granitt brostein

Brostein i granitt.

Oppdal bruddskifer

Oppdal bruddskifer lagt som tråkkheller.

Mørk Oppdal

Mørk Oppdal skiferflis.

Oppdal skiferflis

Terrasse med Oppdal skiferflis.

Oppdal skiferflis

Moderne terrasse med Oppdal skiferflis.

Oppdal bruddskifer

Uteområde med Oppdal bruddskifer.

Mørk Oppdalskifer

Bruddheller i mørk Oppdalskifer.

Oppdal skiferflis

Uteområde med Oppdal skiferflis.

Oppdal bruddskifer

Terrasse med Oppdal bruddskifer

Offerdal skifer

Offerdal skiferflis.

Oppdal bruddskifer

Oppdal bruddskifer i stor størrelse.

Oppdal bruddskifer / granitt kantstein

Stor Oppdal bruddskifer og kantstein i granitt.

Granitt brostein

Brostein i granitt.

Oppdal bruddskifer

Oppdal bruddskifer.

Mørk Oppdal

Mørk Oppdal bruddskifer.

Oppdal tråkkheller

Oppdal tråkkheller 40 x 60 cm.

Oppdalskifer

Oppdal bruddskifer i stor størrelse.

Oppdal tråkkheller

Oppdal tråkkheller på stranda.

Alta bruddskifer

Alta Bruddskifer.

Altaskifer

Alta skiferflis.

Oppdal tråkkheller og bruddskifer